Bàn ghế học sinh

Làm thế nào để có thể lựa chọn bàn ghế phù hợp với chiều cao và sự tăng trưởng của học sinh, ?

0936200029